Как да се регистрирам?

За да използвате SVN сървъра на ФМИ за своите учебни проекти трябва сте регистриран потребител. Регистрацията става служебно и Вие ще получите име и парола на упражненията по съответния учебен предмет. Името на всеки потребител съвпада с факултетния номер, а паролата е уникална автоматично генерирана (в последствие Вие може да я смените през този сайт). Паролите се получават само лично и няма да бъдат изпращани по e-mail или по какъвто и да е друг начин, освен лично от преподавателя.

След получаване на паролата, използвайте полето за Потребителски вход в ляво на тази страница, като за име въведете Вашият факултетен номер и паролата Ви. Добре е да смените паролата с по-удобна за Вас, както и да промените другите настройки на профила Ви (e-mail, снимка, часова зона, и други).

Всеки студент получава отделно SVN хралилище (repository) с адрес за достъп:

URL: http://svn.fmi-plovdiv.org/svn/students/факултетен-номер
User name: факултетен номер
Password: Вашата парола в този сайт

Използването на Вашето SVN хранилище има следните ограничения:

  • Максимален обем: 50МБ;
  • Нямате право да слагате в него материали различни от изходните кодове на Вашите учебни проекти;
  • Може да го използвате само за учебни цели;
  • Нямате право да слагате в него незаконни, нецензурни или други подобни материали;
  • Нямате право да нарушавате авторските и другите сродни права;
  • Времето на съхранение на файловете е ограничено до една година след Вашето завършване;
  • Давате изключително право на преподавателите и автоматизирани скриптове за анализ на Вашите работи с цел оценяване, статистика и други.