Как се използва SVN?

Какво е SVN

Subversion (SVN) е енда от широко разпространените системи за съхранение и контрол на версиите на файлове. Използва се най-често за съхранение на различни версии на сорс кода на софтуерни проекти, WEB страници или други документи. Системата е подобна на много други с аналогично предназначение, като например: CVS, GIT, Bazaar, Visual SourceSafe и т.н.

Работата с SVN хранилището е описана подробно в пълното ръководство на http://svnbook.red-bean.com/

Студентски SVN хранилища

Всеки студент има отделно SVN хранилище с адрес за достъп:

URL: http://svn.fmi-plovdiv.org/svn/students/факултетен-номер
User name: факултетен номер
Password: Вашата парола в този сайт

Клиентски софтуер

За да имате достъп до файловете във Вашето SVN хранилище Вие се нуждаете от някоя от съществуващите SVN клиентски програми. Освен основната команда svn, която можете да използвате от командния ред на Вашата ОС, съществуват много клиентски програми с графичен потребителски интерфейс. Такива са например TortoiseSVN, svnX, SmartSVN, RapidSVN, QSvn, KDESvn и много други. Повечето съвременни среди за програмиране (IDE) имат вградени SVN клиентски възможности, което е достатъчно за работа и без отделен SVN клиент.

Пример

Всекидневната работа с SVN хранилището е проста. В този пример предполагаме, че Вашият факултетен номер е 9999999999, намирате се в основната папката на Вашия проект (ако сме в подпапка, то операциите обикновено се отнасят само за нея и подпапките й, освен ако не сме задали друго) .

Забележка: Хранилище с номер 9999999999 съществува и е достъпно за всички студенти с учебни/тестови цели. Използвайте за достъп адреса му http://svn.fmi-plovdiv.org/svn/students/9999999999 като за име и парола използвате Вашите факултетен номер и паролата свързана с него. Може свободно да експерементирате с това хранилище, но имайте предвид, че всеки час то се създава наново и информацията в него се губи.

След като имате създадено празно/ново хранилище Вие обикновено изпълнявате няколко операции:

1. Импортирате някаква базова структура от директории в хранилището, за да можете да организирате удобна работа в него. Може да импортирате и вече съществуващ проект (например някой от помощните материали за съответната дисциплина). Това става с командата:

svn import http://svn.fmi-plovdiv.org/svn/students/9999999999

2. Когато имате готово хранилище с файлове в него, Вие можете да изтеглите т.н. работно копие във Вашият компютър и да правите промени върху него:

svn checkout http://svn.fmi-plovdiv.org/svn/students/9999999999

3. Когато добавите нов файл (например newfile1) в работното си копие, то за да бъде включен и за версионен контрол трябва да се използва командата:

svn add newfile1

Забележка: Не добавяйте файлове и папки, които не са част от изходния код на проекта Ви. Файлове с разширеня като .exe, .dll, .bak и други, както и цели папки като bin, obj и други не е необходимо да бъдат качвани в хранилището. Нещо повече те ще пречат и ще препълнят хранилището Ви много бързо. За повече информация вижте тук.

4. Когато искате да получите промените направени в хранилището (от някой друг разработчик), това става с командата:

svn update

5. Направените промени в локалното Ви работно копие могат да се качат в хранилището:

svn commit -m "Текст описващ промяната за хронологията на храниището"

За повече информация и по-рядко използвани команди четете краткото или пълното ръководства.

Как да присъединя свой колега за съвместна работа по проект?

За да присъедините свой колега (за сега е възможно да се присъедини само един) за съвместна работа по Вашият общ проект, то е достатъчно да отидете във Вашият профил на WEB интерфейса на SVN сървъра (Моят профил | Промени) и да запишете неговия факултетен номер в полето "Екип". След като потвърдите промените, Вашият колега ще има право да използва Вашето хранилище в SVN сървъра, като използва неговите име и парола.